top of page
(111).JPG

Croeso...

Welcome...

Teithiau tywys arbennig drwy dirwedd ac i mewn i geudyllau tanddaearol hen ddiwydiant mwyn gorllewin canolbarth Cymru.

Anturwch i mewn i'r twnneli llaith a'r tirwedd hynod, i lefydd nad sydd wedi cael eu cyffwrdd ers y gadawodd y mwynwyr dros ganrif yn ol. Darganfyddwch hen weithfeydd plwm, arian, copr a sinc sy'n dyddio yn ol dros 4,000 o flynyddoedd.

 

Rydym yn cynnig ystod eang o deithiau anturus ar yr wyneb ac o dan ddaear, sy'n edrych i mewn i amodau gweithio, bywydau a strwythur yr hen gymunedau mwyngloddio yng nghanolbarth Cymru. Sylwch ar faint y ceudyllau tanddaearol enfawr sy'n gorwedd yn gudd yng nghrombil Mynyddoedd y Cambria, a dysgwch am y cannoedd o bobl a arferai weithio yn y llefydd hollbwysig hyn.

Ymgollwch eich hun yn hanes unigryw diwydiant mwyngloddio canolbarth Cymru, wrth i'n teithiau gynnig cyfle bythgofiadwy i weld a phrofi awyrgylch y ceudyllau tanddaearol a'r tirwedd o'u cwmpas. Mi fydd eich taith hefyd yn cynnwys arteffactau ac hen offer mwyngloddio sydd wedi goroesi yng nghrombil y ddaear.

Mae pob taith ar gael yn Saeneg neu'r Gymraeg, ar yr wyneb neu o dan ddaear, ac mi ellir eu hanelu tuag at eich diddordebau chi. Gall hyn fod yn hanes cymdeithasol yr ardal, daeareg, archaeoleg, chwilota o dan ddaear neu bethau hwyl i wneud ar ddiwrnod allan yng nghanolbarth Cymru!

(92).JPG
IMG_7170.JPG

Subscribe to the Lost Mines
Youtube channel to see some of
Wales' lost metal mines explored

Diwrnod Allan anturiaethus

a diddorol yng ngorllewin

Canolbarth Cymru!

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth i wneud am ddiwrnod yng nghanolbarth Cymru, ar wyliau neu gyda diddordeb penodol yn hanes cyfoethog yr ardal, dewch ar un o'n teithiau a darganfod sut y siapiodd ddiwydiant a gyflogodd gannoedd o bobl am bedair mil o flynyddoedd y tirwedd a'r wlad y gwelwn ni heddiw.

Os ydych yn chwilotwr tanddaearol, hanesydd, archaeolegydd neu ddaearegydd, mi wnawn ein gorau i addasu ein teithiau i gyd-fynd a'ch diddordebau.

"Frozen in Time"

 

Visit untouched areas underground where surviving equipment and artefacts bring to life the conditions of work under the Cambrian Mountains

(319) MHatton.jpg

Mae Ioan Lord, sefydlydd Anturon Mwyn Gorllewin Cymru, wedi treulio ei fywyd yn archwilio a dogfennu treftadaeth a hanes mwyngloddio canolbarth Cymru.

 

Cyhoeddodd ei gyfrol cyntaf yn 2018, Rich Mountains of Lead: the Metal Mining Industry of Cwm Rheidol and Ystumtuen, a ddatblygodd y maes ymchwil yn ogystal ag ennyn diddordeb lleol a chenedlaethol yn y rhan aml-anghofiedig yma o hanes a threftadaeth Cymreig.

 

Yn ogystal a pharatoi llyfrau i'r dyfodol, erthyglau a darlithoedd cyhoeddus, sefydlodd Ioan Anturon Mwyn Gorllewin Cymru yn 2019 i wneud y rhan hollbwysig yma o hanes Cymru yn hygyrch i'r cyhoedd, drwy gynnig teithiau tywys arbenigol i mewn i'r hen weithfeydd tanddaearol.

Gellir brynu copi o'i gyfrol cyntaf, 

Rich Mountains of Lead, yma:

https://shop.rheidolrailway.co.uk/products/rich-mountains-of-lead-ioan-lord

Glogfawr, miners, c1910.jpg
(31).jpg
bottom of page